Europese discussie over glyfosaat goedkeuring

Europese discussie over glyfosaat goedkeuring

Er is veel publiek debat over het gebruik van glyfosaat. Middelen op basis van deze werkzame stof worden gebruikt voor het bestrijden van onkruid en het afdoden van planten. Mensen maken zich zorgen over de veiligheid van de stof. Er is een kans dat het op Europees niveau wordt verboden.

Tegenstanders wijzen op de mogelijke relatie met kanker en de ziekte van Parkinson, maar volgens de laatste inzichten van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) is het gebruik van glyfosaat volgens de voorschriften veilig voor mens, dier en milieu.
Op 13 oktober jl. is in het permanent comité voor gewasbeschermingsmiddelen (SCoPAFF) gestemd over het voorstel om de goedkeuring van glyfosaat te verlengen voor een periode van 10 jaar. Omdat er geen gekwalificeerde meerderheid voor of tegen was, zal de Europese Commissie in november een nieuw voorstel voorleggen aan de EU-landen. Als er nog steeds geen meerderheid is, zal de Commissie naar alle waarschijnlijkheid zelf de keuze maken om de goedkeuring voor glyfosaat te verlengen.
In het geval van voedselveiligheid is het belangrijk om te weten dat glyfosaat alleen in zeer lage concentraties in voedsel voorkomt. De som van alle residuen in levensmiddelen is steeds kleiner dan wat we dagelijks mogen opnemen (de ADI). In het geval van glyfosaat is dat nog geen 50%.
Lees op de website van Ctgb de stand van zaken m.b.t. glyfosaat.

Terug naar de bovenkant van de website