Extra monsters

Waarom extra monsters?

U wilt iets weten van een bepaalde partij, bijvoorbeeld op verzoek van een klant. Als deelnemer aan Food Compass kunt u ook op eigen verzoek extra monsters laten onderzoeken door de laboratoria waarmee Food Compass samenwerkt:

Food Compass werkt samen met:

De monstername- en analysekosten van Extra monsters worden apart aan u gefactureerd. Deze zijn niet in de jaarlijkse contributie inbegrepen. Tarieven

Uitbesteden aan Kiwa AQS

Kiwa AQS bemonstert volgens de officieel vastgestelde en geaccrediteerde bemonsteringmethode. Vervolgens zorgen zij ervoor dat het monster bij één van de laboratoria wordt aangeleverd voor de analyse. U kunt ervoor kiezen om de extra monsters tegelijk met de Food Compass monsters (sectorale monitoring) te laten nemen. Kiwa AQS brengt de kosten voor de monstername en aflevering van extra monsters rechtstreeks bij u in rekening. U kunt voor de monstername door Kiwa AQS contact opnemen met dhr. H. Willemsen (088-9984310 of 06-51297825). 

Terug naar de bovenkant van de website