Microbiologisch onderzoeksprogramma

Sinds 2013 heeft Food Compass een microbiologisch onderzoeksprogramma waarin gekeken wordt naar de aanwezigheid van humaan pathogene micro-organismen op en in verse, onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen in het handelskanaal. Met de resultaten van dit onderzoeksprogramma wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de microbiologische risico’s te (leren) beheersen binnen de mogelijkheden. In 2013 is bij de aanvang van dit programma met verschillende internationale microbiologie experts afgestemd welke producten op welke humaan pathogenen worden onderzocht. Ieder jaar voert Food Compass samen met het deskundigenpanel opnieuw een risicoanalyse uit op basis van de oorspronkelijke afstemming en de bevindingen uit het onderzoeksprogramma.

Met de verkregen analyse resultaten wordt gestreefd naar een verbetering van de voedselveiligheid, het consumentenvertrouwen en de concurrentiepositie van de Nederlandse groenten & fruitsector.

Kennis en data verkregen uit het onderzoeksprogramma helpen om een juiste en praktische invulling te beargumenteren van een mogelijk (aanstaande) Europese wetgeving.

De monsters worden bij aangesloten Food Compass deelnemers genomen door een onafhankelijke en geaccrediteerde monsternemer (Kiwa/AQS) en worden geanalyseerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium (WFC).

Sinds 2020 worden kwartaal en jaarrapportages betreffende microbiologische analyse resultaten en trends  (anoniem) gedeeld met deelnemers die zijn aangesloten bij Food Compass.

In juni 2019 zijn de resultaten van de eerste vijf jaar onderzoek (2013-2018) gepubliceerd. U vindt hier de bijbehorende documenten:

  1. het persbericht n.a.v. het onderzoek
  2. de samenvatting van het onderzoek;
  3. de volledige onderzoeksrapportage;
  4. een bestand met FAQ's m.b.t het onderzoek, microbiologie algemeen en Food Compass.

Op basis van de resultaten van de eerste 5 jaar zijn de verzamelde data en het programma begin 2019 geëvalueerd in het Food Compass deskundigenoverleg. Naar aanleiding van deze evaluatie heeft het bestuur van Food Compass besloten om de werkwijze, die Food Compass volgt op het moment dat er ziekteverwekkers worden aangetroffen, aan te passen. Daarnaast zal de werkwijze m.b.t. de opbouw en bijsturing van het onderzoeksprogramma op basis van de resultaten worden herzien. Verder zijn de uit te voeren analyses per productgroep ook deels aangepast.

De aangepaste werkwijze, en de analyses per productgroep zijn voor deelnemers (na inloggen) hier te vinden:

  1. de werkwijze van het microbiologische onderzoeksprogramma
  2. uit te voeren analyses per productgroep

250_e-coli-culture-plate-with-romaine-lettuce-showing-contamination-concept.jpg

Om de bedrijven in de sector te ondersteunen bij het verhogen van de bewustwording en het kennisniveau m.b.t. de microbiologische risico's hebben we een overzicht gemaakt met een aantal links naar relevante onderzoeken, factsheets en instanties die dit thema als onderwerp/aandachtsveld hebben. Voor meer informatie hierover klik op de onderstaande botton 'kennis en informatie' 

Kennis en informatie

Zijn er vragen naar aanleiding hiervan of wilt u deelnemen aan het onderzoeksprogramma van Food Compass? Neem dan telefonisch contact op via 079-3681168 of stuur uw vraag naar info@foodcompass.nl.

Terug naar de bovenkant van de website