Kennis en informatie

Om de bedrijven in de sector te ondersteunen bij het verhogen van de bewustwording en het kennisniveau m.b.t. de microbiologische risico's volgt hieronder een aantal links naar relevante onderzoeken, factsheets en instanties die dit thema als onderwerp/aandachtsveld hebben.

 • Informatieblad Bacillus
  In het kader van the World Food Safety Day heeft Food Compass een informatieblad geschreven over Bacillus.
 • Microbiologische rapportage van het RIVM
  Het RIVM heeft samen met de NVWA onderzoek uitgevoerd naar de microbiële besmetting van onbewerkte groente en kant en klare gemengde salades, en de daarmee samenhangende risico’s voor de Nederlandse consument.
 • TuinbouwAlert
  Zes organisaties uit de groenten- en fruitketen (CBL, GroentenFruit Huis, LTO Glaskracht Nederland, LTO Nederland, NFO en Plantum) werken samen aan het beheersen van risico's en crises met voedselveiligheid en plantgezondheid in de voedingstuinbouw, onder de naam TuinbouwAlert. Op de website staat o.a. een toolbox met de informatieposter ‘Microbiologische gevaren’, en de onderstaande instructie video ‘Voedselveiligheid vereist hygiëne’ te vinden. Beiden geven de voornaamste bronnen en besmettingsroutes van ziekmakende micro-organismen weer, en de belangrijkste beheersmaatregelen om besmetting te voorkomen.
 • Factsheets 'Microbiologische gevaren' van het RIKILT en het GroentenFruit Huis
  Deze factsheets geven informatie over bacteriën en virussen die op groenten en fruit kunnen voorkomen, en de verschillende besmettingsbronnen/routes die mogelijk zijn.
 • Het Voedingscentrum
  Het Voedingscentrum biedt consumenten en professionals wetenschappelijke en onafhankelijke informatie over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. Op de website staat ook informatie over de verschillende bacteriën die een voedselinfectie kunnen veroorzaken.
 • De NVWA
  De NVWA bewaakt als toezichthouder de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving. De NVWA heeft op haar website een overzicht van de wettelijke hygienevoorschriften weergeven. Ook NVWA-publicatie de staat van voedselveiligheid, en dan m.n. de basisinformatiebladen microbiologie zijn zeer relevant.
 • Mededeling van de Europese Commissie
  betreffende richtsnoeren voor de aanpak van microbiologische risico’s bij de primaire productie van verse groenten en fruit door goede hygiëne
Terug naar de bovenkant van de website