Kennis en informatie

Om de bedrijven in de sector te ondersteunen bij het verhogen van de bewustwording en het kennisniveau m.b.t. de contaminanten volgt hieronder een aantal links naar relevante onderzoeken, factsheets en instanties die dit thema als onderwerp/aandachtsveld hebben.

Levensmiddelen kunnen verschillende soorten contaminanten bevatten. Op de website van de NVWA is te lezen welke verschillende chemische stoffen (contaminanten) er zijn, hoe ze in de voeding terecht komen en welke maximale limieten (ML) momenteel gelden.

Op de website van het RIVM is veel informatie te vinden over PFAS. Onlangs heeft het RIVM in opdracht van verschillende ministeries een onderzoek gestart naar wat kan worden gedaan om de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen ) omlaag te brengen. Het onderzoek duurt van 2023 tot 2025. Vind hier het laatst gepubliceerde rapport door de RIVM. 

Terug naar de bovenkant van de website