Contaminanten onderzoeksprogramma

Sinds 2022 heeft Food Compass in samenwerking met en mede gefinancieerd door het GroentenFruit Huis een contaminanten onderzoeksprogramma waarin gekeken wordt naar de aanwezigheid van contaminanten op en in verse, onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen in het handelskanaal in Nederland.

Het onderzoeksprogramma is gebaseerd op de contaminanten risico analyse die eind 2021 door Food Compass en het GroentenFruit Huis is opgesteld. Op basis van deze risico analyse en in overleg met het Food Compass deskundigenpanel is besloten eind 2022 te starten met het onderzoeksprogramma wat zich in eerste instantie focust op zware metalen, perchloraat en nitraat. Binnen deze contaminanten wordt met name onderzoek gedaan naar risico product (-groepen) en in sommige gevallen zelfs aanvullend met een specifieke herkomst (zoals avocado uit Peru).    

De monsters worden bij aangesloten Food Compass deelnemers genomen door een onafhankelijke en geaccrediteerde monsternemer (Kiwa/AQS) en worden onderzocht door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium (Eurofins lab Zeeuws - Vlaanderen & Normec Groen Agro Control)

250_researcher-takes-probe-green-plant-puts-it-petri-dish_1.jpg

Het doel van het onderzoeksprogramma is kennis en data opbouwen om zo meer inzicht te krijgen in de risico's van  contaminanten in onbewerkte groenten en fruit. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om risico's te (leren) beheersen. Bovendien kan de kennis en data uit het onderzoeksprogramma helpen om een juiste en praktische invulling te beargumenteren van mogelijk aanstaande en/of gewijzigde Europese wetgeving.

Jaarlijks worden onderzoek uitslagen (anoniem) gedeeld met alle Food Compass deelnemers.

Om de bedrijven in de sector te ondersteunen bij het verhogen van de bewustwording en het kennisniveau m.b.t. de contaminanten hebben we een overzicht gemaakt met een aantal links naar relevante onderzoeken, factsheets en instanties die dit thema als onderwerp/aandachtsveld hebben. Voor meer informatie hierover klik op de onderstande button 'kennis en informatie'. 

Kennis en informatie
 

Zijn er vragen naar aanleiding hiervan of wilt u deelnemen aan het onderzoeksprogramma van Food Compass? Neem dan telefonisch contact op via 079-3681168 of stuur uw vraag naar info@foodcompass.nl.

 

Terug naar de bovenkant van de website