Historie

In mei 2003 is het officiĆ«le startsein gegeven voor de Stichting Monitoring Voedingstuinbouw, met als roepnaam Food Compass. De directe aanleiding was de gelijktijdige introductie van de herziene ā€˜HygiĆ«necode voor ongesneden vers(e) groenten, fruit en paddenstoelenā€™ door het Productschap Tuinbouw. Deze code is samengesteld op basis van de HACCP-richtlijnen in de Nederlandse Warenwet.

Om de voedselveiligheid in Nederland te waarborgen, is in 1995 de Warenwetbesluit Hygiƫne van Levensmiddelen ingevoerd. Hierin zijn ook de eisen uit de General Food Law (Verordening (EC)178/2002) opgenomen. In de Warenwet staat dat ieder bedrijf dat eet- en drinkwaren bereidt, verwerkt, behandelt, verpakt, vervoert, distribueert of verhandelt, zelf de mogelijke gevaren van voedselveiligheid moet inventariseren die bij zijn productiewijze kunnen optreden. Voor ieder risico dat ontdekt wordt, moet een maatregel volgen. Als dit allemaal op papier staat, is er een systeem om de voedselveiligheid te waarborgen. In vaktaal heet dit een HACCP-systeem (Hazard Analysis Critical Control Points).

In Nederland heeft het Productschap Tuinbouw de Hygiƫnecode voor ongesneden vers(e) groenten, fruit en paddestoelen opgesteld. Deze code kan als hulpmiddel worden gebruikt om te voldoen aan de wettelijke HACCP-verplichting. Bedrijven kunnen kiezen: of zij werken volgens een eigen opgesteld HACCP-systeem of zij passen de Hygiƫnecode toe in hun bedrijf.

Naar aanleiding van de EHEC crisis in 2011 waarin sectorale microbiologische data vanuit de groenten en fruit sector ontbrak heeft Food Compass besloten om in 2013 te starten met een microbiologisch onderzoeksprogramma waarin gekeken wordt naar de aanwezigheid van humaan pathogene micro-organismen op en in verse, onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen in het handelskanaal. Met de resultaten van dit onderzoeksprogramma wordt gekeken naar de mogelijkheden om de microbiologische risicoā€™s te (leren) beheersen binnen de mogelijkheden die er zijn. Ook in de huidige tijd is er steeds meer te doen over microbiologische besmettingen. Het blijft nodig om kennis op te bouwen op het gebied van microbiologische risico's. Er komen steeds meer vragen door de toenemende aandacht van de markt, de consument en autoriteiten. Daarom wordt de analyse resultaten dat wordt verkregen (anoniem) gebruikt in diverse onderzoeksprojecten. De kennis dat hieruit voorkomt wordt gedeeld met aangesloten deelnemers en komt uiteindelijk ten goede voor de groenten & fruit sector. 

Voor wie?

Bedrijven die werken met (of handelen in) verse en onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen zijn volgens EU wetgeving en hygiƫnecode voor ongesneden vers(e) groenten, fruit en paddenstoelen) verplicht residuonderzoek uit te voeren. Zij kunnen dit zelf (laten) doen, of deelnemen aan de sectorale monitoring via Food Compass.

Aan Food Compass kunnen de volgende type bedrijven deelnemen:

  • Handelsbedrijven
  • Importeurs en exporteurs
  • Sorteer- en pakstations
  • Veilingen
  • Telersverenigingen
  • Groentesnijbedrijven

Deelnemende bedrijven

Terug naar de bovenkant van de website