Missie & Visie

Missie

Food Compass zet zich in om door middel van monitoring en data-analyse, inzicht te krijgen in de voedselveiligheid van verse onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen. De daarmee verkregen kennis wordt gebruikt om deelnemers te informeren zodat zij daarmee hun bedrijfseigen voedselveiligheidssysteem kunnen verbeteren.

Visie

Om hét kennis- en dataplatform voor voedselveiligheid binnen de groenten en fruit sector te blijven, ontwikkelt Food Compass zich verder binnen de volgende 3 programma's:

 1. Residuen
  • Tot het centrale risicogestuurde residumonitoringssysteem;
  • Tot de sectorale databank (voorheen EWRS) van residu uitslagen van gewasbeschermingsmiddelen op groenten en fruit;
  • Tot een platform voor proactieve signalering (Rapid Alert) op het gebied van overschrijdingen van residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groenten en fruit;
  • Bron van informatie zijn op gebied van residuen van gewasbeschermingsmiddelen;
  • Om kennis te verkrijgen in de impact die ontwikkelingen van wet- en regelgeving, markteisen en wetenschappelijk onderzoek op gebied van residuen van gewasbeschermingsmiddelen met zich meebrengen.
 2. Microbiologie
  • Uitvoeren en doorontwikkeling van een centraal risicogestuurde microbiologisch onderzoeksprogramma;
  • Opzetten van een platform voor proactieve signalering (Rapid Alert) op het gebied van overschrijdingen van microbiologische humane pathogenen op groenten en fruit;
  • Bron van informatie zijn op gebied van microbiologische humane pathogenen;
  • Om kennis te verkrijgen in de impact die ontwikkelingen van wet- en regelgeving, markteisen en wetenschappelijk onderzoek op gebied van microbiologie met zich meebrengen.
 3. Contaminanten
  • Opzetten van een (onderzoeks-)programma dat inspeelt op de ontwikkelingen rondom de diverse contaminanten (o.a. zware metalen, nitraat, perchloraat, PFAS).

Kernwaarden Food Compass

kernwaarden_food_compass.jpg

Terug naar de bovenkant van de website