Contributie

Voor deelname aan Food Compass betaalt u jaarlijks contributie. De contributie is vastgesteld op basis van de omzet van het bedrijf in het voorgaande jaar.

Contributietarieven Food Compass voor 2024

Hieronder treft u de contributietarieven voor Food Compass in 2024. Ook moedermaatschappijen (holdings) kunnen aan Food Compass deelnemen. Om het contributietarief voor een holding te bepalen wordt de omzet van zijn werkmaatschappijen bij elkaar opgeteld. Daarnaast betaalt een holding een vaste toeslag (€ 1086,-) per aangesloten werkmaatschappij.

De contributies (excl. de holding-toeslag) zijn als volgt:

Omzet* in euro's per jaar Contributie 2024 in euro's Aantal residu monsters** per jaar aantal microbiologie monsters** per jaar
Tot 1 miljoen 848 2 2
1 tot 2,5 miljoen 1357 3 3
2,5 tot 5 miljoen 1866 4 4
5 tot 7,5 miljoen 2375 5 tot 6 5 tot 6
7,5 tot 10 miljoen 2882 6 tot 7 6 tot 7
10 tot 15 miljoen 3402 7 tot 8 7 tot 8
15 tot 25 miljoen 3901 9 9
25 tot 35 miljoen 4410 10 10
35 tot 50 miljoen 4916 11 11
Meer dan 50 miljoen 5483 12 tot 13 12 tot 13
50 tot 70  miljoen (alleen holdings!) 5483 12 tot 13 12 tot 13
70 tot 100 miljoen (alleen holdings!) 5937 13 tot 14 13 tot 14
100 tot 150 miljoen (alleen holdings!) 6446 14 tot 15 14 tot 15
150 tot 250 miljoen (alleen holdings!) 6954 15 tot 16 15 tot 16
Meer dan 250 miljoen (alleen holdings!) 7462 17 17

* De omzet behelst de verkoopomzet van groenten en fruit binnen uw bedrijf (zonder transito-producten). Holdings tellen de omzet van hun werkmaatschappijen bij elkaar op: alle in Nederland gevestigde werkmaatschappijen die bedrijfsmatig betrokken zijn bij de handel in verse groenten, vers fruit en paddenstoelen.
** Het aantal monsters voor holdings wordt met minimaal 2 monsters verhoogd per werkmaatschappij.

Bedragen zijn per kalenderjaar en exclusief BTW. De contributie in een kalenderjaar wordt gebaseerd op de omzet van de deelnemer in het vorige kalenderjaar. Als men in de loop van het jaar deelnemer wordt, dan wordt de contributie naar rato berekend.

Terug naar de bovenkant van de website