Organisatie

Food Compass is een onafhankelijke stichting dat bestaat uit een bestuur, een deskundigenpanel en het bureau. De werkwijze van Food Compass is gericht op het borgen van de onafhankelijke positie van de stichting. Dit is terug te lezen in dit document

Bestuur

De statutaire naam van Food Compass is Stichting Monitoring Voedingstuinbouw. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van het GroentenFruit Huis, handelsbedrijven, Crop Life en het Voedingscentrum.

 • Dhr. M. de Graaf (voorzitter & penningmeester)
 • Mevr. W.P. van der Vossen
 • Mevr. S.A. Varekamp
 • Dhr. A. van Dalen
 • Mevr. H. Reijnhoudt (secretaris)
 • Dhr. J. Wolbert

Daarnaast heeft het bestuur de volgende adviseurs:

 • Dhr. J. Ottenheim
 • Mevr. K. Sterk
 • Dhr. R. Bakker

Deskundigenpanel

Het deskundigenpanel adviseert over de uitvoering en de opzet van het monitoringprogramma van Food Compass. Naast kwaliteitsmanagers van aangesloten handelsbedrijven heeft de NVWA als toehoorder zitting in dit panel. De volgende leden zitten in het deskundigenpanel van Food Compass:

 • Mevr. N. Quaedvlieg (voorzitter)
 • Dhr. G.J. Eggers
 • Mevr. E. van Soest
 • Dhr. E. Koning
 • Mevr. K. Sweens
 • Dhr. M. Scheerstra
 • Dhr. J. Hopmans
 • Mevr. J. Wijsmuller
 • Dhr. R. Bakker
 • Mevr. K. Sterk

Bureau

De medewerkers van het bureau zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten van de stichting.

600_ria_hermsen_02_-_foodcompass.jpg

Ria Hermsen
 • Administratief medewerker
 • +31 (0)79-368 11 68

600_kim_sterk_02_-_foodcompass.jpg

Kim Sterk
 • Coƶrdinator 
 • +31 (0)79 - 368 11 68
 • +31 (0)6 - 20 35 52 17

600_robert_bakker_02_-_foodcompass.jpg

Robert Bakker
 • plv. coƶrdinator
 • +31 (0)79 368 11 85
Terug naar de bovenkant van de website