MRL radijsblad: voorstel om productgroep te splitsen

MRL radijsblad: voorstel om productgroep te splitsen

Sinds 2018 zijn radijsbladeren in de EU-wetgeving, waarin de productindeling voor MRL's is vastgelegd, ingedeeld onder de productgroep ‘boerenkool’. Dit leverde problemen op in de praktijk voor de bosjes radijs, waarna besloten is om de MRL's van boerenkool nog niet van toepassing te verklaren voor radijsbladeren.

In de afgelopen jaren is data verzameld over de residugehalten op radijsbladeren van bosjes radijs. Food Compass heeft dit ook gedaan in opdracht van productgroep radijs van Glastuinbouw Nederland van blad van Nederlandse bosjes radijs. Op basis van de verzamelde gegevens is nu een wetsvoorstel opgesteld om de groep ‘radijsbladeren’ te splitsen:
  • ï‚· Grote radijsbladeren (Raphanus sativus var. longipinnatus en var. niger) vormen een subgroep onder de hoofdgroep boerenkool.
  • ï‚· Kleine radijsbladeren (Raphanus sativus var. radicula) vormen een subgroep onder de hoofdgroep raketsla/rucola. Deze soort zijn de bosjes radijs.

Let op:
Het gaat hierbij niet om de afmeting van het blad (groot of klein), maar om de betreffende variëteit. Het wetsvoorstel is gepubliceerd voor een openbare commentaarronde door de EU tot 21 maart. Voor de Nederlandse radijstelers is de nieuwe productindeling werkbaar.

Terug naar de bovenkant van de website