Voorrang aanvraag duurzame gewasbeschermingsmiddelen bij Ctgb

Voorrang aanvraag duurzame gewasbeschermingsmiddelen bij Ctgb

Per 1 januari is het verduurzamingsloket bij het Ctgb geopend. Aanvragen voor een middel dat bijdraagt aan de verduurzaming van het Nederlandse gewasbeschermingsmiddelenpakket krijgen voorrang in het werkproces van het Ctgb. Doel is om voor de telers sneller uitbreiding te krijgen van duurzame gewasbeschermingsmiddelen. 

Het Ctgb stelt vast of een aanvraag met voorrang kan worden behandeld. Daarvoor gebruikt het de volgende twee criteria:

  1. Het betreft een aanvraag voor een gewasbeschermingsmiddel met minimaal één nieuwe toepassing in Nederland.
  2. Alle werkzame stoffen in het betreffende gewasbeschermingsmiddel behoren tot tenminste √©√©n van de volgende drie categorie√ęn:
    1. (verwacht) laagrisicostoffen;
    2. levende micro-organismen (inclusief virussen);
    3. niet-chemische stoffen met een niet-toxische of selectief-toxische werking, zoals: alle semiochemicals (waaronder feromonen), plantaardige extracten met een niet-toxische of selectief-toxische werking of natuur-identieke stoffen. 
Lijst met actieve stoffen

Met de start van het loket is er ook een lijst met actieve stoffen die voldoen aan de criteria van het verduurzamingsloket gepubliceerd. Er staan nu 153 actieve stoffen op deze lijst.

Deze lijst is te downloaden op de website van het Ctgb en zal na iedere SCoPAFF vergadering over actieve stoffen en na iedere plenaire bijeenkomst van het Europese Comit√© risicobeoordeling (RAC) worden herzien. 

bron: Ctgb

Terug naar de bovenkant van de website