RIVM publiceert 2 rapporten m.b.t. voedselveiligheid in 2022

RIVM publiceert 2 rapporten m.b.t. voedselveiligheid in 2022

publicaties over uitbraken door ziekteverwekkers in voedsel 2022, en monitoring zoƶnosen 2022 beschikbaar

RIVM heeft een rapport gepubliceerd over uitbraken t.g.v. van aanwezige ziekteverwekkers in voedsel. In 2022 zijn 1.165 uitbraken met 4.470 zieken gemeld. Dit is een stijging van 39% van het aantal uitbraken en 27% van het aantal zieken t.o.v. 2021. Mensen met een voedselinfectie melden zich bij de NVWA of bij de GGD.

Bij 815 meldingen met voldoende informatie heeft de NVWA een inspectie uitgevoerd. Daarvan vond bij een deel monstername plaats (n=100) door de NVWA. Bij 2 procent van het totaal aantal gemelde uitbraken was de meest waarschijnlijke ziekteverwekker bekend. Slechts bij een beperkt aantal gevallen wordt de ziekteverwekker aangetoond in een voedingsmiddelen.

Het rapport laat zien dat er geen specifieke voedselinfecties zijn gekoppeld aan groenten of fruit als bron. Het is belangrijk op te merken dat dit niet betekent dat er geen gevallen zijn waarin mensen ziek zijn geworden door het consumeren van groenten en fruit. Voedselveiligheid blijft een cruciaal aandachtspunt om de gezondheid van consumenten te waarborgen en uitbraken te voorkomen. Bekijk hier het volledige rapport van het RIVM. 

Verder heeft RIVM in september de jaarlijkse monitoring van enterale infecties en zoƶnosen gepubliceerd. Zoƶnose zijn ziektes die afkomstig zijn van dieren en ziektes kunnen veroorzaken bij de mens. Bekende ziekteverwekkers zijn Salmonella en de pathogene E.coli STEC/EHEC. Deze kunnen indirect, via onder andere water en mest in de voedselketen terecht komen. Tijdens de COVID-19 jaren 2020 en 2021 kwamen ziekteverwekkers als Campylobacter, Salmonella en E. coli (STEC) minder vaak voor. In 2022 is het aantal infecties weer terug op het oude niveau. Het aantal Listeriagevallen was tijdens COVID niet verminderd en is tijdens 2022 min of meer gelijk gebleven. Dit komt waarschijnlijk doordat besmettingen bijna altijd via (rauw) voedsel verlopen.

Bij de detectie van uitbraken en bij bronopsporing is whole-genomesequencing (WGS) van groot belang gebleken. Actief uitbraakonderzoek in 2022 werd uitgevoerd naar een cluster van campylobacteriose, een buiktyfus uitbraak, drie salmonellose clusters, twee STEC clusters, zeven listeriose clusters en Ć©Ć©n shigellose uitbraak. Het volledige RIVM rapport is hier te downloaden.

 

Terug naar de bovenkant van de website