RIVM: geen gezondheidsrisico bij gecombineerde blootstelling gewasbeschermingsmiddelen

RIVM: geen gezondheidsrisico bij gecombineerde blootstelling gewasbeschermingsmiddelen

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat twee specifieke groepen gewasbeschermingsmiddelen die op het zenuwstelsel kunnen inwerken geen risico’s voor de gezondheid geven bij de huidige blootstelling. Dit is herhaling van het onderzoek uit 2020. Er is ook gebruik gemaakt van de NVWA gegevens maar nu over de periode 2019-2021. 

Het nieuwe onderzoek laat zien dat de blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen in de loop van de tijd lager is geworden en daarmee ook de marges tussen de veilige blootstelling en de veilige grenswaarden. Deze berekening van de gecombineerde blootstelling is gedaan voor 4 leeftijdsgroepen: 1-6 jarigen, 7-17 jarigen, 18-64 jarigen en 65-79 jarigen.

Er was een verschuiving te zien in de product-stof combinaties die de hoogste bijdrage leveren aan de combinaties van de blootstelling. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal actieve stoffen niet meer toegelaten zijn zoals chloorprofam en chloorpyrifos. Dit kan in de toekomst leiden tot een verdere vermindering van de blootstelling.

Klik hier  voor de factsheet van het RIVM.

Terug naar de bovenkant van de website