Food Compass deelt microbiologische analyse resultaten met Universiteit Gent

Food Compass deelt microbiologische analyse resultaten met Universiteit Gent

Food Compass heeft onlangs alle anonieme microbiologische data dat in de afgelopen 10 jaar is opgebouwd ten behoeve van onderzoek naar de groei Listeria monocytogenes gedeeld met Universiteit Gent.Ā 

Universiteit Gent is momenteel bezig met een onderzoek naar manieren om de groei van Listeria monocytogenes te onderdrukken op EMAP (equilibrium modified atmosphere packaging) verpakte en gesneden sla. 

In dit onderzoek is het van belang om te weten hoe vaak Listeria monocytogenes wordt aangetroffen op onbewerkte groenten en wanneer het wordt aangetroffen hoe hoog het besmettingsgehalte is. Universiteit Gent had echter zelf onvoldoende data tot hun beschikking en vanuit de literatuur bleek ook onvoldoende kwantitatieve data beschikbaar.

Food Compass heeft in de afgelopen 10 jaar een mooie dataset opgebouwd van diverse pathogenen in onbewerkte groenten waaronder ook van Listeria monocytogenes. Food Compass wil graag een bijdrage leveren aan dit onderzoek. Mede hierom heeft het bestuur van Food Compass op advies van het deskundigenpanel besloten om alle analyse resultaten van Listeria monocytogenes anoniem te delen met Universiteit Gent. Zij zullen in hun onderzoek proberen de data van Food Compass in context te plaatsen en hierover een wetenschappelijke artikel schrijven.

Food Compass krijgt inzage in het wetenschappelijke artikel voordat het gepubliceerd wordt. Ook zal Food Compass het artikel, zodra deze gepubliceerd is, delen met alle aangesloten deelnemers van Food Compass. 

Terug naar de bovenkant van de website