Leden van FoodCompass

Meestgestelde vragen

1: Hoe kan ik mij aanmelden bij Food Compass?

Alle informatie daarover vindt u in de rubriek 'Aanmelden'.

2: Wat zijn de kosten voor mijn bedrijf bij deelname aan Food Compass?

Voor deelname aan Food Compass is een bedrijf jaarlijks contributie verschuldigd. Meer informatie vindt u in de rubriek 'Contributie'.

3: Hoe nauwkeurig moet ik de informatie over het productassortiment en landen opgeven?

Bij uw aanmelding dient u het productassortiment met landen van oorsprong en de periode van beschikbaarheid te vermelden. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ter voorkoming van een tevergeefs bezoek van onze monsternemer Kiwa AQS dient u nauwkeurig aan te geven waar de producten zich in welke periode bevinden. Het volstaat om uw opgave te beperken tot uw standaard-assortiment. Bij veel standaard-producten is ook een standaard land en periode beschikbaar.

4: Ik heb mij aangemeld voor Food Compass, wanneer worden er monsters genomen?

Food Compass maakt een bemonsteringsschema op basis van een (sectorale) risico-analyse. Dit gebeurt in overleg met een deskundigenpanel en de NVWA. Het principe van monitoring betekent niet dat elk bedrijf automatisch maandelijks wordt bezocht. Food Compass streeft ernaar om iedere deelnemer minimaal eens per jaar te bezoeken. Grote bedrijven worden doorgaans vaker bezocht (tot 4 keer per jaar). Omdat die bedrijven meer contributie betalen worden daar jaarlijks meer monsters genomen. Afhankelijk van het soort product en de beschikbaarheid ervan, worden bedrijven geselecteerd voor monstername. Is er aanvoer van verse, ongesneden groente en fruit op uw bedrijf, dan worden de producten door de onafhankelijke inspectie-instelling Kiwa AQS bemonsterd. U krijgt kort tevoren bericht wanneer dit plaatsvindt.

Is er een partij op uw bedrijf waarvan u niet zeker weet of het voldoet aan de voedselveiligheidseisen, of heeft u een afnemer die vraagt om een analyserapport, dan kunt u Food Compass inschakelen voor extra monstername. Meer informatie vindt u in de rubriek Extra monsters.

5: Ik wil graag extra monsters laten nemen via Food Compass, hoe regel ik dat en wat zijn de kosten?

Deelnemers aan Food Compass kunnen op eigen verzoek extra monsters laten onderzoeken. Dit kan op 2 manieren. U kunt zelf de monstername doen, of u kunt dit uitbesteden aan Kiwa AQS. Food Compass werkt samen met laboratorium Eurofins Zeeuws-Vlaanderen en Normec Groen Agro Control. Alle benodigde informatie vindt u in de rubriek Extra monsters.

Terug naar de bovenkant van de website