Skip Navigation Links
Home (Nederlands)
Waarom Food Compass?
Hoe werkt Food Compass?
Organisatie
Deelnemende bedrijven
Aanmelden
Contributie
Extra monsters
Microbiologisch onderzoeksprogramma
EWRS
Residucontrole GlobalGAP
Watermonitoring
Meestgestelde vragen
Sitemap
Contact
Disclaimer
LinksSkip Navigation LinksContributie
 
Voor deelname aan Food Compass betaalt u jaarlijks contributie. De contributie is vastgesteld op basis van de omzet van het bedrijf in het voorgaande jaar. 
 
Contributietarieven Food Compass voor 2018.
Hieronder treft u de contributietarieven voor Food Compass in 2018.
Ook moedermaatschappijen (holdings) kunnen aan Food Compass deelnemen. Om het contributietarief voor een holding te bepalen wordt de omzet van zijn werkmaatschappijen bij elkaar opgeteld. Daarnaast betaalt een holding een vaste toeslag (€ 875,-) per aangesloten werkmaatschappij.
 
De contributies (excl. de holding-toeslag) zijn als volgt:

Omzet* in euro's per jaar  Contributie 2018 in euro's
 Tot 1 miljoen  683
 1 tot 2,5 miljoen  1093
 2,5 tot 5 miljoen  1504
 5 tot 7,5 miljoen  1914
 7,5 tot 10 miljoen  2323
 10 tot 15 miljoen  2734
 15 tot 25 miljoen  3144
 25 tot 35 miljoen  3554
 35 tot 50 miljoen  3963
 Meer dan 50 miljoen  4375
 
 50 tot 70 miljoen (alleen holdings!)  4375
 70 tot 100 miljoen (alleen holdings!)  4785
 100 tot 150 miljoen (alleen holdings!)  5195
 150 tot 250 miljoen (alleen holdings!)  5605
 Meer dan 250 miljoen (alleen holdings!)  6015
 
* De omzet behelst de verkoopomzet van groenten en fruit binnen uw bedrijf (zonder transito-producten). Holdings tellen de omzet van hun werkmaatschappijen bij elkaar op: alle in Nederland gevestigde werkmaatschappijen die bedrijfsmatig betrokken zijn bij de handel in verse groenten, vers fruit en paddenstoelen.
 
Bedragen zijn per kalenderjaar en exclusief BTW. De contributie in een kalenderjaar wordt gebaseerd op de omzet van de deelnemer in het vorige kalenderjaar. Als men in de loop van het jaar deelnemer wordt, dan wordt de contributie naar rato berekend.

Contributie 2016 in euro's
Contributie 2016 in euro's