Skip Navigation Links
Home (Nederlands)
Waarom Food Compass?
Hoe werkt Food Compass?
Over Food Compass
Deelnemende bedrijven
Aanmelden
Contributie
Extra monsters
Microbiologisch onderzoeksprogramma
Kennis en informatie microbiologie
EWRS
Residucontrole GlobalGAP
Watermonitoring
Meestgestelde vragen
Sitemap
Contact
Disclaimer
LinksSkip Navigation LinksContributie
 
Voor deelname aan Food Compass betaalt u jaarlijks contributie. De contributie is vastgesteld op basis van de omzet van het bedrijf in het voorgaande jaar. 
 
Contributietarieven Food Compass voor 2021.
Hieronder treft u de contributietarieven voor Food Compass in 2021.
Ook moedermaatschappijen (holdings) kunnen aan Food Compass deelnemen. Om het contributietarief voor een holding te bepalen wordt de omzet van zijn werkmaatschappijen bij elkaar opgeteld. Daarnaast betaalt een holding een vaste toeslag (€ 939,-) per aangesloten werkmaatschappij.
 
De contributies (excl. de holding-toeslag) zijn als volgt:

Omzet* in euro's per jaar  Contributie 2021 in euro's
 Tot 1 miljoen  733
 1 tot 2,5 miljoen  1173
 2,5 tot 5 miljoen  1613
 5 tot 7,5 miljoen  2053
 7,5 tot 10 miljoen  2492
 10 tot 15 miljoen  2933
 15 tot 25 miljoen  3373
 25 tot 35 miljoen  3813
 35 tot 50 miljoen  4251
 Meer dan 50 miljoen  4692
 
 50 tot 70 miljoen (alleen holdings!)  4692
 70 tot 100 miljoen (alleen holdings!)  5133
 100 tot 150 miljoen (alleen holdings!)  5573
 150 tot 250 miljoen (alleen holdings!)  6013
 Meer dan 250 miljoen (alleen holdings!)  6451
 
* De omzet behelst de verkoopomzet van groenten en fruit binnen uw bedrijf (zonder transito-producten). Holdings tellen de omzet van hun werkmaatschappijen bij elkaar op: alle in Nederland gevestigde werkmaatschappijen die bedrijfsmatig betrokken zijn bij de handel in verse groenten, vers fruit en paddenstoelen.
 
Bedragen zijn per kalenderjaar en exclusief BTW. De contributie in een kalenderjaar wordt gebaseerd op de omzet van de deelnemer in het vorige kalenderjaar. Als men in de loop van het jaar deelnemer wordt, dan wordt de contributie naar rato berekend.

Contributie 2016 in euro's
Contributie 2016 in euro's