Skip Navigation Links
Home (Nederlands)
Waarom Food Compass?
Hoe werkt Food Compass?
Over Food Compass
Deelnemende bedrijven
Aanmelden
Contributie
Extra monsters
Microbiologisch onderzoeksprogramma
Kennis en informatie microbiologie
EWRS
Residucontrole GlobalGAP
Watermonitoring
Meestgestelde vragen
Sitemap
Contact
Disclaimer
LinksSkip Navigation LinksKennis en informatie microbiologie

Om de bedrijven in de sector te ondersteunen bij het verhogen van de bewustwording en het kennisniveau m.b.t. de microbiologische risico's volgt hieronder een aantal links naar relevante onderzoeken, factsheets en instanties die dit thema als onderwerp/aandachtsveld hebben.

 

1) Informatieblad Bacillus

In het kader van the World Food Safety Day heeft Food Compass een informatieblad geschreven over Bacillus. 


2) Rapportage 'Survey analysis of microbial contamination of fresh produce and ready-to-eat mixed salads' van het RIVM
Het RIVM heeft samen met de VWA onderzoek uitgevoerd naar de microbiële besmetting van onbewerkte groente en kant en klare gemengde salades, en de daarmee samenhangende risico’s voor de Nederlandse consument.

3) Rapportage 'Hygiënerichtsnoeren voor naoogstbehandelingen door telers en/of producenten van groenten en fruit' door WFC analytics in opdracht van het Productschap Tuinbouw
Dit document is bedoeld voor teeltbedrijven die één of meer processen na de oogst uitvoeren, zoals wassen, sorteren en verpakken. Het geeft inzicht in de basisvoorwaarden voor hygiënisch werken, en zoomt verder in op de kritische punten in de processen in de groenten- en fruitteelt met name na de oogst.

4) TuinbouwAlert
Zes organisaties uit de groenten- en fruitketen ( CBL, GroentenFruit Huis, LTO Glaskracht Nederland, LTO Nederland, NFO en Plantum) werken samen aan het beheersen van risico's en crises met voedselveiligheid en plantgezondheid in de voedingstuinbouw, onder de naam TuinbouwAlert. Op de website staat o.a. een toolbox met de informatieposter ‘Microbiologische gevaren’ , en de Instructievideo ‘Voedselveiligheid vereist hygiëne’ te vinden. Beiden geven de voornaamste bronnen en besmettingsroutes van ziekmakende micro-organismen weer, en de belangrijkste beheersmaatregelen om besmetting te voorkomen.

5) Factsheets 'Microbiologische gevaren' van het RIKILT en het GroentenFruit Huis
Deze factsheets geven informatie over bacteriën en virussen die op groenten en fruit kunnen voorkomen, en de verschillende besmettingsbronnen/routes die mogelijk zijn.

6) het Voedingscentrum
Het Voedingscentrum biedt consumenten en professionals wetenschappelijke en onafhankelijke informatie over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. Op de website staat ook informatie over de verschillende bacteriën die een voedselinfectie kunnen veroorzaken.

7) de NVWA
De NVWA bewaakt als toezichthouder de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving.
NVWA-publicatie de staat van voedselveiligheid, en dan m.n. de basisinformatiebladen microbiologie zijn relevant.

8) Mededeling van de Europese Commissie betreffende richtsnoeren voor de aanpak van microbiologische risico’s bij de primaire productie van verse groenten en fruit door goede hygiëne