Skip Navigation Links
Home (Nederlands)
Waarom Food Compass?
Hoe werkt Food Compass?
Over Food Compass
Deelnemende bedrijven
Aanmelden
Contributie
Extra monsters
Microbiologisch onderzoeksprogramma
Kennis en informatie microbiologie
EWRS
Residucontrole GlobalGAP
Watermonitoring
Meestgestelde vragen
Sitemap
Contact
Disclaimer
LinksSkip Navigation LinksMicrobiologisch onderzoeksprogramma

Sinds 2013 heeft Food Compass een microbiologisch onderzoeksprogramma waarin gekeken wordt naar de aanwezigheid van humaan pathogene micro-organismen op en in verse, onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen in het handelskanaal. Met de resultaten  van dit onderzoeksprogramma wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de microbiologische risico’s te (leren) beheersen binnen de mogelijkheden. In 2013 is bij de aanvang van dit programma met verschillende internationale microbiologie experts afgestemd welke producten op welke humaan pathogenen worden onderzocht. Ieder jaar voert Food Compass samen met het deskundigenpanel opnieuw een risicoanalyse uit op basis van de oorspronkelijke afstemming en de bevindingen uit het onderzoeksprogramma. Met de resultaten wordt gestreefd naar een verbetering van de voedselveiligheid, het consumentenvertrouwen en de concurrentiepositie van de Nederlandse groenten & fruitsector. Bovendien kan de kennis en data uit het onderzoeksprogramma helpen om een juiste en praktische invulling te beargumenteren van een mogelijk  (aanstaande) Europese wetgeving.

In oktober 2020 is de 1e jaarrapportage gepubliceerd. Het betreft de rapportage over 2019 en die is hier te vinden.

In juni 2019 zijn de resultaten van de eerste vijf jaar onderzoek (2013-2018) gepubliceerd. U vindt hier de bijbehorende documenten:


1) het persbericht n.a.v. het onderzoek
2) de samenvatting van het onderzoek;
3) de volledige onderzoeksrapportage;
4) een bestand met FAQ's m.b.t het onderzoek, microbiologie algemeen en Food Compass.


Op basis van de resultaten van de eerste 5 jaar zijn de verzamelde data en het programma begin 2019 geëvalueerd in het Food Compass Deskundigenoverleg. N.a.v. deze evaluatie heeft het bestuur van Food Compass besloten om de werkwijze, die Food Compass volgt op het moment dat er ziekteverwekkers worden aangetroffen, aan te passen. Daarnaast zal de werkwijze m.b.t. de opbouw en bijsturing van het onderzoeksprogramma op basis van de resultaten worden herzien. Verder zijn de uit te voeren analyses per productgroep ook iets aangepast.

De aangepaste werkwijze, en de analyses per productgroep zijn voor deelnemers (na inloggen) hier te vinden:


5) de werkwijze van het microbiologische onderzoeksprogramma m.i.v. 2019

6) uit te voeren analyses per productgroep