Skip Navigation Links
Home (Nederlands)
Waarom Food Compass?
Hoe werkt Food Compass?
Organisatie
Deelnemende bedrijven
Aanmelden
Contributie
Extra monsters
Microbiologisch onderzoeksprogramma
EWRS
Residucontrole GlobalGAP
Watermonitoring
Meestgestelde vragen
Sitemap
Contact
Disclaimer
LinksSkip Navigation LinksMicrobiologisch onderzoeksprogramma

Sinds 2013 heeft Food Compass een microbiologisch onderzoeksprogramma waarin gekeken wordt naar de aanwezigheid van humaan pathogene micro-organismen op en in verse, onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen in het handelskanaal. Met de resultaten  van dit onderzoeksprogramma wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de microbiologische risico’s te (leren) beheersen binnen de mogelijkheden. In 2013 is bij de aanvang van dit programma met verschillende internationale microbiologie experts afgestemd welke producten op welke humaan pathogenen worden onderzocht. Ieder jaar voert Food Compass samen met het deskundigenpanel opnieuw een risicoanalyse uit op basis van de oorspronkelijke afstemming en de bevindingen uit het onderzoeksprogramma. Met de resultaten wordt gestreefd naar een verbetering van de voedselveiligheid, het consumentenvertrouwen en de concurrentiepositie van de Nederlandse groenten & fruitsector. Bovendien kan de kennis en data uit het onderzoeksprogramma helpen om een juiste en praktische invulling te beargumenteren van een mogelijk  (aanstaande) Europese wetgeving.