Skip Navigation Links
Home (Nederlands)
Waarom Food Compass?
Hoe werkt Food Compass?
Over Food Compass
Deelnemende bedrijven
Aanmelden
Contributie
Extra monsters
Microbiologisch onderzoeksprogramma
Kennis en informatie microbiologie
EWRS
Residucontrole GlobalGAP
Watermonitoring
Meestgestelde vragen
Sitemap
Contact
Disclaimer
LinksSkip Navigation LinksDisclaimer
 
Aansprakelijkheid
Food Compass heeft bij de totstandkoming van deze website, inclusief het Food Compass Portaal (‘Mijn Food Compass’), naar beste weten en met de grootste zorg gehandeld. Food Compass is, behoudens opzet of grove schuld van Food Compass, niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie.
Food Compass is niet aansprakelijk voor het niet toegankelijk, respectievelijk niet beschikbaar zijn van deze website inclusief het Food Compass Portaal (‘Mijn Food Compass’).

Copyright
Niets uit deze publicatie mag zonder toestemming van de eigenaar gereproduceerd worden op welke wijze dan ook. Alle rechten over tekst en illustraties berusten bij de eigenaar.