Skip Navigation Links
Home (Nederlands)
Waarom Food Compass?
Hoe werkt Food Compass?
Over Food Compass
Deelnemende bedrijven
Aanmelden
Contributie
Extra monsters
Microbiologisch onderzoeksprogramma
Kennis en informatie microbiologie
EWRS
Residucontrole GlobalGAP
Watermonitoring
Meestgestelde vragen
Sitemap
Contact
Disclaimer
LinksSkip Navigation LinksOver Food Compass
Missie
Onafhankelijke stichting Food Compass zet zich sinds 2003 in voor het bevorderen van de voedselveiligheid van verse, onbewerkte groenten, fruit en paddenstoelen.

Deelnemers zijn:

 • handelsbedrijven
 • importeurs en exporteurs
 • sorteer- en pakstations
 • veilingen
 • telersverenigingen/afzetorganisaties
 • groentesnijbedrijven
 • conservenbedrijven

Food Compass is sinds haar oprichting uitgegroeid tot het onafhankelijke kennis- en dataplatform op het gebied van voedselveiligheid voor de groenten en fruitsector in Nederland. Food Compass werkt hiermee aan het collectieve belang van de sector op gebied van voedselveiligheid.

Begin 2021 heeft Food Compass 257 deelnemende bedrijven. Samen vertegenwoordigen zij ruim 60% van de afzet van Nederlands én import groenten en fruit.

Visie
Om de komende jaren het kennis- en dataplatform voor voedselveiligheid te blijven, ontwikkelt Food Compass zich verder voor/samen met de deelnemers binnen de volgende 3 programma's:

 1. Residuen
  1. Tot het centrale risico gestuurde residumonitoringssysteem (RMS) voor de Nederlandse sector
  2. Tot de sectorale databank van residu uitslagen van gewasbeschermingsmiddelen op groenten en fruit
  3. Tot een platform voor proactieve signalering en informatievoorziening op gebied van overschrijdingen van voedselveiligheidsnormen
  4. d.m.v. data inzicht krijgen in de impact die ontwikkelingen van wet- en regelgeving en wetenschappelijk onderzoek (o.a. cumulatieve effecten) kunnen hebben
 2. Microbiologie
  1. Uitvoeren en doorontwikkeling microbiologisch onderzoeksprogramma voor vergroten in- en overzicht van microbiologische risico's op groenten en fruit
  2. Vertalen onderzoeksresultaten naar praktische toepasbare kennis voor hygiëne en preventie op gebied microbiologische besmettingen
  3. Bron zijn van informatie voor de ontwikkelingen op gebied van microbiologische wet- en regelgeving en markteisen
  4. (mogelijk voortzetten van) uitvoering watermonitoring voor het verkrijgen van inzichten van de microbiologische kwaliteit van water gebruikt tijdens de teelt (en verwerking) van groente en fruit

 3. Contaminanten
  1. Opzetten van een (onderzoeks-)programma dat inspeelt op de ontwikkelingen rondom de diverse contaminanten (waaronder zware metalen, mycotoxines, e.d.)

Organisatie
Onafhankelijke stichting Food Compass bestaat uit een bestuur, een deskundigenpanel en het bureau. De werkwijze van Food Compass is gericht op het borgen van de onafhankelijke positie van de stichting. Dit is terug te lezen in dit document

Bestuur
De statutaire naam van Food Compass is Stichting Monitoring Voedingstuinbouw. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van het GroentenFruit Huis, handelsbedrijven, Nefyto en het Voedingscentrum.

Deskundigenpanel
Het deskundigenpanel adviseert over de uitvoering en de opzet van het monitoringprogramma van Food Compass. Naast kwaliteitsmanagers van aangesloten handelsbedrijven heeft de NVWA zitting in dit panel.
 
Bureau
De medewerkers van het bureau zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteiten van de stichting.